Název projektu

Národní centrum pro energetiku

Číslo projektu

TN01000007

Projekt Národního centra pro energetiku je spolufinancován Technologickou agenturou ČR v rámci Programu NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1 TAČR

Národní centrum pro energetiku

Cílem Národního centra pro energetiku (NCE) je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Dojde ke sdílení unikátních infrastruktur a know-how odborných týmů stávajících výzkumných center prostřednictvím řešení společných projektů aplikovaného výzkumu. Výzkumná agenda NCE je v souladu s Národní RIS3 strategií a je zaměřena na nové technologie vedoucích ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, účinnému nasazení a provozu decentralizovaných zdrojů energie, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí.

Aplikační segmenty

1

účinnost, spolehlivost, bezpečnost energetických celků

garant: Ing. Daneš Burket, Ph.D., CVŘež

2

alternativní zdroje energie a odpady

garant: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., VŠB-TUO

3

energetické sítě

garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., ZČU v Plzni

Aktuálně

 • Colours of Ostrava

  Posted on Jul 22, 2019

  Dne 20. 7. 2019 během Colours of Ostrava vystoupil v rámci přednášek Meltingpot na UNIVERcity stage zástupce NCE prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. s přednáškou na téma „Svoboda přístupu k energiím a životu“.

 • European Platform for Coal Regions in Transition

  Posted on Jul 17, 2019

  European Platform for Coal Regions in Transition: What it is and how it can support your region.

 • Navázání spolupráce v Ústeckém a Karlovarském kraji

  Posted on Jul 05, 2019

  Dne 3.7.2019 se v Mostě konalo setkání zástupců Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, jehož cílem je spolupráce na vytvoření energetické koncepce a sdružení laboratoří napříč ČR.

další novinky