Název projektu

Národní centrum pro energetiku

Číslo projektu

TN01000007

Projekt Národního centra pro energetiku je spolufinancován Technologickou agenturou ČR v rámci Programu NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1.
TAČR
Přípravná fáze projektu byla podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Podpora projektu Výzkumného centra excelence pro energetiku“ (08181/2018/RRC). Moravskoslezský kraj

Národní centrum pro energetiku

Cílem Národního centra pro energetiku (NCE) je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Dojde ke sdílení unikátních infrastruktur a know-how odborných týmů stávajících výzkumných center prostřednictvím řešení společných projektů aplikovaného výzkumu. Výzkumná agenda NCE je v souladu s Národní RIS3 strategií a je zaměřena na nové technologie vedoucích ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, účinnému nasazení a provozu decentralizovaných zdrojů energie, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí.

Aplikační segmenty

1

účinnost, spolehlivost, bezpečnost energetických celků

garant: Ing. Daneš Burket, Ph.D., CVŘež

2

alternativní zdroje energie a odpady

garant: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., VŠB-TUO

3

energetické sítě

garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., ZČU v Plzni

Aktuálně

 • Konference Low Carbon Technologies

  Posted on Jun 10, 2021

  Přijměte pozvání kolegů z VŠB-TUO na konferenci Low Carbon Technologies organizovanou v termínu 28.-30.6.2021 v rámci projektu Visegrad Fund, které se může účastnit i široká veřejnost online.

 • Pozvánka na seminář

  Posted on Jun 01, 2021

  CVŘ připravuje sérii seminářů Národního centra pro energetiku s názvem Moderní diagnostické metody v energetických aplikacích – I. Turbíny.

 • Prezentace NCE na konferenci SVAR 2021

  Posted in Aktuality on May 10, 2021

  Na konferenci SVAR 2021 byly prezentovány dílčí výsledky v oblasti výzkumu materiálů a materiálových technologií pro moderní energetické aplikace.

další novinky