Název projektu

Národní centrum pro energetiku

Číslo projektu

TN01000007

Projekt Národního centra pro energetiku je spolufinancován Technologickou agenturou ČR v rámci Programu NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1 TAČR

Národní centrum pro energetiku

Cílem Národního centra pro energetiku (NCE) je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Dojde ke sdílení unikátních infrastruktur a know-how odborných týmů stávajících výzkumných center prostřednictvím řešení společných projektů aplikovaného výzkumu. Výzkumná agenda NCE je v souladu s Národní RIS3 strategií a je zaměřena na nové technologie vedoucích ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, účinnému nasazení a provozu decentralizovaných zdrojů energie, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí.

Aplikační segmenty

1

účinnost, spolehlivost, bezpečnost energetických celků

garant: Ing. Daneš Burket, Ph.D., CVŘež

2

alternativní zdroje energie a odpady

garant: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., VŠB-TUO

3

energetické sítě

garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., ZČU v Plzni

Aktuálně

 • Kaggle competition

  Posted on Nov 28, 2019

  Soutěž v detekci poruch na izolovaných vodičích pomocí aplikace metod strojového učení.

 • Výstava e-Salon 2019

  Posted on Nov 18, 2019

  Zástupci členů NCE se ve dnech 14.-17.11.2019 zúčastnili veletrhu osobních a užitkových automobilů e-SALON 2019 v Praze.

 • Odborná kniha v nakladatelství SPRINGER

  Posted on Oct 30, 2019

  Vědcům projektu Národního centra pro energetiku vyšla další odborná kniha v prestižním nakladatelství Springer Nature Publishing.

další novinky