Aktuálně

 • Konference Low Carbon Technologies

  Posted on Jun 10, 2021

  Přijměte pozvání kolegů z VŠB-TUO na konferenci Low Carbon Technologies organizovanou v termínu 28.-30.6.2021 v rámci projektu Visegrad Fund, které se může účastnit i široká veřejnost online.

 • Pozvánka na seminář

  Posted on Jun 01, 2021

  CVŘ připravuje sérii seminářů Národního centra pro energetiku s názvem Moderní diagnostické metody v energetických aplikacích – I. Turbíny.

 • Prezentace NCE na konferenci SVAR 2021

  Posted in Aktuality on May 10, 2021

  Na konferenci SVAR 2021 byly prezentovány dílčí výsledky v oblasti výzkumu materiálů a materiálových technologií pro moderní energetické aplikace.

 • Dílčí projekty v roce 2021

  Posted on Dec 16, 2020

  Technologická agentura České republiky dne 4. 12. 2020 schválila dílčí projekty č. 12-24 pro rok 2021.

 • Prodloužení projektu NCE do roku 2022

  Posted on Dec 15, 2020

  Žádost o prodloužení doby řešení projektu NCE do roku 2022 byla schválena poskytovatelem.

 • Mezinárodní konference „Ekologizace energetických zdrojů" a „Energetika a životní prostředí 2020"

  Posted in Aktuality on Sep 18, 2020

  Ve dnech 14. –16. 9. 2020 se v hotelu Sepetná na Ostravici konala mezinárodní odborná konference zaměřená na ekologizaci energetických jednotek.

 • Prodloužení doby řešení projektu NCE

  Posted on Jul 14, 2020

  Národní centrum pro energetiku bude žádat o prodloužení doby řešení projektu o jeden rok.

 • Průběžné hodnocení dílčích projektů

  Posted on Jul 13, 2020

  Řešitelé dílčích projektů vypracují stručnou zprávu o realizaci dílčího projektu zachycující stav jeho řešení k 30. 6. 2020. Průběžná zpráva bude obsahovat informace o stavu dílčího projektu, plnění cílů, prováděných činnostech, dosažených výsledcích a čerpání rozpočtu.

 • Jednání Valné hromady NCE

  Posted on Dec 17, 2019

  V pátek 13. 12. 2019 se uskutečnilo jednání Valné hromady Národního centra pro energetiku.

 • Kaggle competition

  Posted on Nov 28, 2019

  Soutěž v detekci poruch na izolovaných vodičích pomocí aplikace metod strojového učení.