Aplikační segmenty

1

účinnost, spolehlivost, bezpečnost energetických celků

garant: Ing. Daneš Burket, Ph.D., CVŘež

ředitel sekce Výzkum a vývoj, Centrum výzkumu Řež
e-mail: danes.burket@cvrez.cz
tel.: +420 266 172 539, +420 724 677 779
 • Technologie pro zvyšování účinnosti, regulovatelnosti a bezpečnosti energetických zařízení
 • Řešení životnosti, bezpečnosti a spolehlivosti komponent a technologických celků pro energetiku (analýzy, metody, spolehlivostní výpočty), nové diagnostické metody, řešení kritických a poruchových stavů,
 • palivový cyklus (vývoj inovovaných jaderných paliv, kontejnery na vyhořelé palivo),
 • LTO, Asset management, bezpečnost a spolehlivost energetických celků,
 • nové technologie a materiály (pro akumulaci energie (synergie viz energetické sítě),
2

Alternativní zdroje energie a odpady

garant: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., VŠB-TUO

ředitel Centra ENET, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
e-mail: stanislav.misak@vsb.cz
tel.: +420 597 325 915, +420 597 329 308 (RE 206)
 • Alternativní paliva a jejich využití pro energetiku,
 • energetické využití odpadů, vč. integrace do existujících energetických zdrojů,
 • minimalizace environmentálních dopadů energetických celků,
 • obnovitelná energetika,
 • nové technologie pro přeměny energie,
3

Energetické sítě

garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., ZČU v Plzni

děkan Fakulty elektrotechnické, Západočeská univerzita v Plzni
ředitel Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE)
e-mail: pero@rice.zcu.cz
tel.: +420 377 634 000
 • Nové komponenty elektrických sítí,
 • zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávek elektrické energie,
 • řízení, monitoring a chránění elektrických sítí, vč. ICT,
 • nové technologie pro efektivní integraci decentralizovaných zdrojů elektrické energie do distribuční soustavy,
 • akumulace elektrické energie,
 • zpracování velkých dat a komplexní modely v energetice, vč. využití meteorologických modelů a klimatických dat.