Rada centra

Interní členové rady centra

zástupci institucí zapojených v Centru

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D

předseda rady centra

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

místopředseda rady centra

Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Daneš Burket, Ph.D.

Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Ing. Vladislav Kožusznik

Veolia Energie ČR, a.s.

Ing. Aleš Laciok, MBA

ČEZ, a.s.

Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Externí členové rady centra

zástupci mimo instituce zapojené v Centru

prof. dr.ir. Pavol Bauer

Technische Universiteit Delft

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Ing. Václav Hrabák

Hospodářská komora ČR

Ing. Tomáš Hüner

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Satu Helynen

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd

Ing. Martina Krčová, MBA

Energetický regulační úřad

Ing. Michal Rásocha

Moravskoslezský kraj