Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Národní centrum pro energetiku obstálo v hodnocení oponentů na výbornou

Národní centrum pro energetiku obstálo v hodnocení oponentů na výbornou
Jako vynikající byl zhodnocen projekt Národní centrum pro energetiku v závěrečném oponentním řízení. Komise ocenila především originalitu a novost jeho výsledků, vzájemnou spolupráci partnerů a komercializační potenciál centra, na který výzkumníci navážou v Národním centru pro energetiku II v rámci druhé veřejné soutěže.

Závěrečná administrativní část oponentní řízení projektu Národní centrum pro energetiku (NCE), který byl podpořen z Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence Technologické agentury České republiky, proběhla v sídle TA ČR v Praze v pondělí 19. června 2023.

Projekt Národní centrum pro energetiku, jehož realizace probíhala v období 2019–2022, měl za cíl stimulovat dlouhodobou spolupráci mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Výzkum týmů tvořených odborníky z desítky českých univerzit a šestnácti průmyslových partnerů se zaměřoval na nové technologie vedoucích ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí a účinné nasazení a provoz decentralizovaných zdrojů energie a využití alternativních paliv.

Závěrečného oponentního řízení se účastnili jak zástupci hlavního řešitele projektu z VŠB-TUO, tak i zástupci Technologické agentury ČR. Ve své prezentaci hlavní řešitel Stanislav Mišák shrnul hlavní cíle projektu a jejich naplnění, spolupráci napříč konsorciem a navazující aktivity projektu. Zdůraznil zejména skutečnost, že díky realizaci projektu došlo ke sdílení unikátních infrastruktur a know-how odborných týmů stávajících výzkumných center. Díky tomu mohlo být řešeno 33 společných dílčích projektů aplikovaného výzkumu, prostřednictvím kterých vzniklo celkem 313 výstupů VaV. O celkové bonitě Národního centra pro energetiku a jeho pozici jako inovačního lídra v oblast moderní energetiky svědčí dále i skutečnost, že 32 % rozpočtu projektu bylo tvořeno příjmy z komercializačních aktivit, mimo jiné i díky úspěšně komercializovaným technologiím, které byly výstupem projektu.

Oponentní komise konstatovala, že projekt Národního centra pro energetiku splnil stanovené cíle ve všech aplikačních segmentech a dílčích projektech. Řešení dílčích projektů přispělo k dosažení cílů programu novými a originálními výsledky, které jsou díky přímé účasti průmyslových aplikačních garantů vhodné pro okamžitou realizaci. Zástupci TA ČR rovněž ocenili efektivní řízení a koordinaci spolupráce mezi jednotlivými partnery centra, která zajistila vytvoření stabilní základny vědy a výzkumu pro oblast moderní nejaderné energetiky. Na tuto v letošním roce navazuje Národní centrum pro energetiku II, na kterém se kromě většiny původních členů konsorcia NCE budou podílet i noví zástupci aplikační sféry.

Vloženo: 21. 6. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
Zpět