Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné aktivity Národního centra pro energetiku jsou realizovány prostřednictvím více než tří desítek společně řešených dílčích projektů, na kterých spolupracují odborníci napříč celým konsorciem NCE. V průběhu řešení projektu NCE (2019-2022) bylo Radou centra vybráno k řešení celkem 33 dílčích projektů s vysokou mírou komercionalizace a doložením spolufinancování ze strany průmyslových partnerů.  

Dílčí projekty v prodloužené době řešení 2022

33 / Komplexní přístup k energetickému využití odpadů a čištění spalin – III

řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr.h.c., Vysoké učení technické v Brně

logo_vut

partneři: Veolia Energie ČR, a.s.

aplikační segment 2 - Alternativní zdroje energie a odpady

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

32 / Vodík a akumulace energie

řešitel: Ing. Otakar Frýbort, Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: ČEZ, a. s.

aplikační segment 2 - Alternativní zdroje energie a odpady

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

31 / Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí III

řešitel: prof. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně

logo_vut

partneři: ČEZ, a. s., EGC – EnerGoConsult ČB, s.r.o., EG.D, a.s., MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

aplikační segment 3 - Energetické sítě

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

30 / Nové prvky a technologie distribučních sítí

řešitel: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

logo_zcu

partneři: VŠB - Technická univerzita Ostrava, ČEZ Distribuce, a.s., ELVAC, a. s., ZAT a.s.

aplikační segment 3 – Energetické sítě

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

29 / Zvyšování účinnosti a spolehlivosti energetických zařízení

řešitel: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

logo_zcu

partneři: ČEZ, a. s., ZAT a.s.

aplikační segment 1 - Účinnost, spolehlivost, bezpečnost energetických celků

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

28 / Materiály a diagnostika pro pokročilé energetické aplikace

řešitel: Ing. Jaroslav Brom, Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o., ČEZ, a. s.

aplikační segment 1 - Účinnost, spolehlivost, bezpečnost energetických celků

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

27 / Optimalizace provozních parametrů energetických celků a jejich klíčových komponent

řešitel: Ing. Miroslava Poskočilová, Doosan Škoda Power, s.r.o.

logo_doosan

partneři: Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., COMTES FHT, a.s., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

aplikační segment 1 – Účinnost, spolehlivost, bezpečnost energetických celků

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

26 / Administrativa NCE

Řešitel: Mgr. Sylva Krčmářová, VŠB - Technická univerzita Ostrava

logo_vsb

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

25 / Zvýšení energetické účinnosti a zefektivnění záchytu polutantů u spalin a energo-plynů

řešitel: doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D., VŠB - Technická univerzita Ostrava

logo_vsb

partneři: České vysoké učení technické v Praze, ČEZ, a. s., Veolia Energie ČR, a.s., ATEKO, a.s., Vyncke, s.r.o., Elektrárna Chvaletice a.s., Elektrárna Počerady, a.s.

aplikační segment 2 – Alternativní zdroje energie a odpady

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

Dílčí projekty v prodloužené době řešení 2021

13 / Energetické využití odpadních a vedlejších materiálů a produktů (TN01000007/13)

řešitel: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech, VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: Vysoké učení technické v Brně, Veolia Energie
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

14 / Administrativa NCE (TN01000007/14)

řešitel: Mgr. Sylva Krčmářová, VŠB-TUO

logo_vsb

schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

15 / Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí II. (TN01000007/15)

řešitel: doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně

logo_vut

partneři: VŠB-TUO, MEgA - Měřící Energetické Aparáty, EG.D, ČEZ Distribuce, ČEZ, EnerGoConsult ČB
aplikační segment 3
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Adaptibilní systém pro chránění a monitoring sítí s velkým podílem distribuované výroby
 • Výzkum bezpečných komunikačních technologií pro chytré komunikační sítě v energetice
 • Výzkum možností aplikace akumulátorů využitých pro elektromobilitu ve stacionárních úložištích energie
 • Predikce spolehlivosti prvků při zkratových poruchách z hlediska dynamických účinků
 • Řízení spotřeby energie objektů s integrovanými hybridními systémy

16 / Nové prvky a technologie energetických sítí (TN01000007/16)

řešitel: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

logo_zcu

partneři: ČEZ Distribuce, ENERGON Dobříš, ZAT
aplikační segment 3
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Výkonové elektronické technologie pro distribuční sítě
 • Řízení distribuovaných zdrojů energie v mikrosítích
 • Speciální senzory pro energetické sítě a infrastruktury

17 / Optimalizace provozních parametrů energetických celků a jejich klíčových komponent (TN01000007/17)

řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kryková, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Ústav termomechaniky AV ČR, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, Výzkumný a zkušební letecký ústav, COMTES FHT, ČEZ, ZAT, Doosan Škoda Power
aplikační segment 1
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • 3D tisk komponent parní turbíny
 • Experimenty na pokusných turbínách
 • Experimenty na transsonických profilových mřížích
 • Materiál pro komponenty geotermálních turbín
 • Návrh segmentového ložiska s polymerovou kompozicí
 • Optimalizace provozních parametrů energetických celků a jejich klíčových komponent - Ventilace
 • Vývoj lopatky odolné vůči flutteru
 • Výzkum komplexních ventilových soustav a jejich optimalizace
 • Zvyšování účinnosti a spolehlivosti energetických zařízení
 • Protierozní ochrana koncových lopatek turbín
 • Kvalifikace svarových spojů

18 / Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových komponent energetických celků (TN01000007/18)

řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kryková, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, ČEZ
aplikační segment 1
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Vývoj pokročilých metod komplexního hodnocení životnosti turbín
 • Perspektivní diagnostické metody
 • Pilotní ověření metodik pro hodnocení kritičnosti a rozhodování o údržbě na provozních datech

19 / Materiály a materiálové technologie pro moderní energetické aplikace (TN01000007/19)

řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kryková, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: VŠB-TUO, Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, COMTES FHT, ČEZ, Doosan Škoda Power, ŠKODA JS
aplikační segment 1
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Povrchové úpravy komponent v JE a KE
 • Anorganické materiály pro jaderný průmysl
 • Analýza příčin poškození HTG svarů a vypracování standardu
 • Vývoj kompozitních pojiv pro opravy zařízení na JE

20 / Vývoj metod a technologií pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti distribučních sítí (TN01000007/20)

řešitel: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: České vysoké učení technické v Praze, EG.D, ČEZ Distribuce, ELVAC
aplikační segment 3
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Výpočet poměrů v nestandardních režimech distribuční soustavy s uvažování dynamických dějů
 • Vývoj detektoru poruch venkovních vedení s izolovanými vodiči

21 / Evo a další provozní a emisní charakteristiky (TN01000007/21)

řešitel: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: České vysoké učení technické v Praze, Ústav chemických procesů AV ČR, VEOLIA Energie, ČEZ, Vyncke
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Vlastnosti a využití strusky ze ZEVO
 • Dynamika palivové vrstvy na roštu
 • Charakterizace a metodiky stanovení nanočástic a emisí rtuti ze spalovacích procesů

22 / Inovativní technologie v energetice (TN01000007/22)

řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kryková, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební letecký ústav, ČEZ, ŠKODA JS, ATEKO
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Systémové analýzy využívání vodíkových technologií v energetice
 • Moderní technologie pro akumulaci energie
 • Zpracování a likvidace nebezpečných odpadů v tavenině soli

23 / Ekologizace a optimalizace provozu tepelně - energetických zařízení (TN01000007/23)

řešitel: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech, VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: České vysoké učení technické v Praze, VEOLIA Energie, SMOLO
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Energetické využití tuhých alternativních paliv (TAP)
 • Projekt optimalizace využití vedlejších energetických produktů
 • Realizace opatření pro dosažení BAT v energetice

24 / Komplexní přístup k energetickému využití odpadů a čištění spalin II. (TN01000007/24)

řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c., Vysoké učení technické v Brně

logo_vut

partneři: VEOLIA Energie
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 13. 10. 2020
schválen TA ČR dne 4. 12. 2020

Pracovní balíčky:

 • Experimentální ověření možnosti spalování palivových mixů
 • Studium a modelování zanášení teplosměnných ploch tuhými znečišťujícími látkami – II.
 • Koncepční a komplexní přístup za účelem optimalizace provozů
 • Optimalizace provozu turbín při snížení teploty topného média

Dílčí projekty 2019-2020

1 / Energetické využití a likvidace kalů z čistíren odpadních vod (TN01000007/01)

řešitel: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech, VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: Vysoké učení technické v Brně, Veolia Energie
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 18. 2. 2019
schválen TA ČR dne 7. 3. 2019

2 / Administrativa NCE (TN01000007/02)

řešitel: Mgr. Sylva Krčmářová, VŠB-TUO

logo_vsb

schválen Radou Centra dne 15. 3. 2019
schválen TA ČR dne 12. 4. 2019

3 / Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí (TN01000007/03)

řešitel: doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně

logo_vut

partneři: VŠB-TUO, MEgA - Měřící Energetické Aparáty, EG.D, ČEZ Distribuce, ČEZ, EnerGoConsult ČB
aplikační segment 3
schválen Radou Centra dne 5. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019

Pracovní balíčky:

 • Adaptibilní systém pro chránění a monitoring sítí s velkým podílem distribuované výroby
 • Výzkum bezpečných komunikačních technologií pro chytré komunikační sítě v energetice
 • Vývoj využití použitých autobaterií pro stacionární akumulaci energie
 • Spolehlivost a chování prvků při zkratových poruchách a dalších přechodných jevech a jejich optimalizace
 • Optimalizace vyrobené energie z FV v místě výroby

4 / Nové prvky a technologie energetických sítí (TN01000007/04)

řešitel: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

logo_zcu

partneři: ČEZ Distribuce, ENERGON Dobříš, ZAT
aplikační segment 3
schválen Radou Centra dne 5. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019<

Pracovní balíčky:

 • Výkonové elektronické technologie pro distribuční sítě
 • Řízení distribuovaných zdrojů energie v mikrosítích
 • Proprietární senzorové sítě s bezdrátovou komunikací a speciální senzory pro energetické sítě a infrastruktury

5 / Optimalizace provozních parametrů energetických celků a jejich klíčových komponent (TN01000007/05)

řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kryková, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Ústav termomechaniky AV ČR, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, Výzkumný a zkušební letecký ústav, COMTES FHT, ČEZ, ZAT, Doosan Škoda Power
aplikační segment 1
schválen Radou Centra dne 5. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019

Pracovní balíčky:

 • 3D tisk komponent parní turbíny
 • Experimenty na pokusných turbínách
 • Experimenty na transsonických profilových mřížích
 • Materiál pro komponenty geotermálních turbín
 • Návrh segmentového ložiska s polymerovou kompozicí
 • Ventilace - proudové parametry páry
 • Vývoj lopatky odolné vůči flutteru
 • Zvyšování účinnosti a spolehlivosti ventilových soustav
 • Zvyšování účinnosti, spolehlivosti a bezpečnosti energetických zařízení

6 / Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových komponent energetických celků (TN01000007/06)

řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kryková, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, ČEZ
aplikační segment 1
schválen Radou Centra dne 5. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019

Pracovní balíčky:

 • Vývoj pokročilé metody komplexního hodnocení životnosti turbín
 • BTT - aplikace RBLF na volných lopatkách EDU
 • Lopatky turbín - příčiny a předcházení poruchám
 • Perspektivní diagnostické metody
 • Rating - predikce technického stavu zařízení
 • Vývoj diagnostiky oběžných kol vodních turbín a posuzování indikací

7 / Materiály a materiálové technologie pro moderní energetické aplikace (TN01000007/07)

řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kryková, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: VŠB-TUO, Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, COMTES FHT, ČEZ, Doosan Škoda Power, ŠKODA JS
aplikační segment 1
schválen Radou Centra dne 5. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019

Pracovní balíčky:

 • Povrchové úpravy komponent v JE a KE
 • Vývoj alternativních stínicích materiálů
 • Protierozní ochrana lopatek turbín
 • Kvalifikace svařovaných rotorů
 • Analýza příčin poškození HTG svarů a vypracování standardu
 • Vývoj využití kompozitních pojiv pro opravy zařízení na JE

8 / Vývoj metod a technologií pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti distribučních sítí (TN01000007/08)

řešitel: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: České vysoké učení technické v Praze, EG.D, ČEZ Distribuce, ELVAC
aplikační segment 3
schválen Radou Centra dne 5. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019

Pracovní balíčky:

 • Výpočet zkratových poměrů při symetrických a nesymetrických poruchách
 • Vývoj detektoru poruch venkovních vedení s izolovanými vodičů 1/3
 • Optimalizace provozu mřížových sítí v případě vzniku abnormálních a poruchových stavů

9 / Evo a další provozní a emisní charakteristiky (TN01000007/09)

řešitel: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: České vysoké učení technické v Praze, Ústav chemických procesů AV ČR, VEOLIA Energie, ČEZ, Vyncke
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 23. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019

Pracovní balíčky:

 • Dynamika palivové vrstvy na roštu
 • Charakterizace a metodiky stanovení nanočástic a emisí rtuti ze spalovacích procesů
 • Vlastnosti a využití strusky ze ZEVO

10 / Inovativní technologie v energetice (TN01000007/10)

řešitel: Ing. Tomáš Trojan , Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební letecký ústav, ČEZ, ŠKODA JS, ATEKO
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 23. 4. 2019
schválen TA ČR dne 5. 6. 2019

Pracovní balíčky:

 • Výroba vodíku pomocí vysokoteplotní elektrolýzy - flexibilta zdrojů
 • Moderní technologie pro akumulaci energie
 • Zpracování a likvidace nebezpečných odpadů v tavenině soli
 • Zvyšování efektivity větrných parků

11 / Ekologizace a optimalizace provozu tepelně - energetických zařízení (TN01000007/11)

řešitel: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech, VŠB-TUO

logo_vsb

partneři: České vysoké učení technické v Praze, VEOLIA Energie, SMOLO
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 5. 8. 2019
schválen TA ČR dne 14. 8. 2019

Pracovní balíčky:

 • Energetické využití tuhých alternativních paliv (TAP)
 • Projekt optimalizace využití vedlejších energetických produktů
 • Realizace opatření pro dosažení BAT v energetice

12 / Komplexní přístup k energetickému využití odpadů a čištění spalin (TN01000007/12)

řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c., Vysoké učení technické v Brně

logo_vut

partneři: VEOLIA Energie
aplikační segment 2
schválen Radou Centra dne 26. 8. 2019
schválen TA ČR dne 13. 9. 2019

Pracovní balíčky:

 • Analýza současného stavu a perspektivní směry
 • Spoluspalování tuhých alternativních paliv
 • Řešení moderních bloků pro čištění spalin
 • Optimalizace provozu turbín
 • Studium a modelování zanášení teplosměnných ploch tuhými znečišťujícími látkami
 • Koncepční a komplexní přístup za účelem optimalizace provozů