Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikační segment 3

Energetické sítě

  • Nové komponenty elektrických sítí,
  • zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávek elektrické energie,
  • řízení, monitoring a chránění elektrických sítí, vč. ICT,
  • nové technologie pro efektivní integraci decentralizovaných zdrojů elektrické energie do distribuční soustavy,
  • akumulace elektrické energie,
  • zpracování velkých dat a komplexní modely v energetice, vč. využití meteorologických modelů a klimatických dat.

Odborný garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

děkan Fakulty elektrotechnické, Západočeská univerzita v Plzni
ředitel Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE)

e-mail

tel.
+420 377 634 000

logo_zcu