Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Užití a akumulace energie

V oblasti akumulace energie v souvislosti s přechodem k nízkouhlíkové energetice a souvisejícím růstem instalované kapacity obnovitelných zdrojů v energetickém mixu významně rostou požadavky na zajištění rovnováhy v energetické síti. S tím souvisí nutnost zajištění dostatečných kapacit pro akumulaci energie a flexibilitu energetických zdrojů. V současnosti jsou tyto požadavky zajišťovány především kombinací flexibility velkých klasických zdrojů a prostředky pro akumulaci energie – především ve spojení s obnovitelnými zdroji. Je nicméně evidentní, že stávající zdroje nebudou schopny zajistit stále rostoucí požadavky na akumulaci energie jak z pohledu kapacit, tak z pohledu času. Výzkum v aplikačním segmentu 3 - Užití a akumulace energie se tedy zaměří na oblasti:

  • spolehlivost a flexibilita energetických zdrojů,
  • akumulace energie,
  • pokročilé termodynamické okruhy.

Odborný garant: Ing. Daneš Burket, Ph.D.

Ředitel sekce Strategie výzkumu a vývoje,
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
e-mail:
tel.: +420 266 172 539, +420 724 677 779

logo_cvrez