Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikační segment 2

Alternativní zdroje energie a odpady

  • Alternativní paliva a jejich využití pro energetiku,
  • energetické využití odpadů, vč. integrace do existujících energetických zdrojů,
  • minimalizace environmentálních dopadů energetických celků,
  • obnovitelná energetika,
  • nové technologie pro přeměny energie,

odborný garant prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. 

ředitel Centra ENET, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

e-mail

tel.
+420 596 995 915
+420 596 999 308 (RE 206)

logo_vsb