Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přenos a distribuce energie

V oblasti energetických sítí dochází v souvislosti s evropskou energetickou politikou k intenzivní transformaci a rychlému přechodu dlouhodobě centralizovaného modelu elektrizační soustavy na model decentralizovaný využívající v maximální možné míře nízkouhlíkové technologie. V aplikačním segmentu 2 - Přenos a distribuce energie tak budou řešeny kritické potřeby provozovatelů distribučních soustav zejména v následujících oblastech:

  • nové technologie pro řízení toku výkonu, zvyšování kvality a bezpečnosti dodávek elektrické energie, zejména pak nové prvky sítí založené na výkonových elektronických technologiích, řešení poruchových stavů distribučních sítí a lokalizace poruch či chránění distribučních sítí,
  • digitalizace distribučních sítí včetně řešení robustní a bezpečné komunikační infrastruktury,
  • optimální provoz a řízení obnovitelných zdrojů,
  • architektury budoucí elektrizační soustavy využívající mikrosítě se schopností spolehlivého autonomního provozu, optimalizace využití energie v místě výroby, interoperabilita s přípravou na implementaci nástrojů komunitní energetiky.

Odborný garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Děkan Fakulty elektrotechnické a ředitel Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE)
Západočeská univerzita v Plzni
e-mail:
tel.: +420 377 634 000

logo_zcu