Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Intenzivní spolupráce a hluboká provázanost pracovišť výzkumné a aplikační sféry umožňuje dosahovat aplikovaných výsledků s vysokou úrovní technologického řešení, možností rychlé implementace do reálného provozu a velkým potenciálem pro další komerční využití. Plánované výsledky Národního centra pro energetiku II na dobu řešení od 1.1.2023 do 31.12.2028 navazují na úspěšnou realizaci a výsledky dosažené v rámci projektu NCE (2019 – 2022) a jejich celkový počet se tak blíží 600.

  Národní centrum pro energetiku II
plánované výsledky
Národní centrum pro energetiku I
dosažené výsledky
  2023 - 2028 z toho výsledky financované z Národního plánu obnovy 2021-2022 2019-2020
Fprum - průmyslový vzor 1 2 1 0
Fuzit - užitný vzor 29 7 3 13
Gprot - prototyp 16 2 3 3
Gfunk - funkční vzorek 42 16 26 25
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem 1 1 1 1
NmetC - metodiky certifikované oprávněným orgánem 1 0 3 9
NmetS - metodiky schválené příslušným org. státní správy  2 0 0 0
P - patent 7 1 1 1
R - software 27 2 10 8
Zpolop - poloprovoz 7 1 1 0
Ztech - ověřená technologie 23 4 13 18
O - ostatní výsledky 120 23 83 76
Celkem 276 59 145 154