Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Intenzivní spolupráce a hluboká provázanost pracovišť výzkumné a aplikační sféry umožňuje dosahovat aplikovaných výsledků s vysokou úrovní technologického řešení, možností rychlé implementace do reálného provozu a velkým potenciálem pro další komerční využití. Celkový počet výstupů projektu NCE v základní (2019-2020) a prodloužené (2021-2022) době řešení dosahuje bezmála tří stovek.

2019-2020 2021-2022
Fprum - průmyslový vzor   1
Fuzit - užitný vzor 13 3
Gprot - prototyp 3 3
Gfunk - funkční vzorek 25 26
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem 1 1
NmetC - metodiky certifikované oprávněným orgánem 9 3
P - patent 1 1
R - software 8 10
Zpolop - poloprovoz   1
Ztech - ověřená technologie 18 13
O - ostatní výsledky 76 83
Celkem 154 145
299