Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konverze energie

Konverze energie je klíčovým tématem pro naplnění dekarbonizačního scénáře, tj. přechodu energetiky na nízkouhlíkové technologie v souladu se strategickými dokumenty na národní a mezinárodní úrovni. Nejvýznamnější část výzkumné agendy v daném segmentu je přitom věnována výzkumu a vývoji technologií a metod a progresivních materiálů pro přeměnu alternativních paliv na užitečné formy energie a chemické produkty včetně technologií a metod pro snižování množství škodlivých emisí, a to s respektováním možností implementace v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu. 

Výzkum realizovaný v aplikačním segmentu 1 - Konverze energie je zaměřen do oblastí:

  • výzkumu a vývoje vodíkových technologií,
  • výzkumu technologií pro termochemickou konverzi,
  • výzkumu technologií a metod pro snižování množství škodlivých emisí,
  • výzkumu progresivních materiálů pro moderní nízkouhlíkovou energetiku.

Odborný garant prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. 

Ředitel Centra energetických a environmetálních technologií (CEET)
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail:
tel.: +420 596 999 308, +420 775 679 116

logo_vsb