Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tematické zaměření a hlavního cíle Národního centra pro energetiku II znázorňuje maticová struktura, ve které témata v horizontální rovině nesou výstupy aplikovaného výzkumu, a témata ve vertikální rovině pak obsahují analýzu dopadu implementace výstupů VaV na oblast sociální a ekonomickou s respektováním pravidel taxonomie a zásady "významně nepoškozovat".

Aplikační segmenty

Každé z horizontálních témat - aplikačních segmentů je vedeno odborných garantem zodpovědným za tematickou náplň v souladu s globálním cílem NCE II.

Aplikační segment 1

Konverze energie

odborný garant: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. 

logo_vsb

Aplikační segment 2

Přenos a distribuce energie

odborný garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

logo_zcu

Aplikační segment 2

Přenos a distribuce energie

odborný garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

logo_zcu

Aplikační segment 3

Užití a akumulace energie

odborný garant: Ing. Daneš Burket, Ph.D.

logo_cvrez