Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumná agenda Národního centra pro energetiku je rozdělena na tři aplikační segmenty, přičemž každé výzkumné téma má svého odborného garanta. Odborný garant aplikačního segmentu je podřízen Radě centra, navrhuje obsah aplikačního segmentu, a to ve spolupráci s ostatními odbornými garanty aplikačních segmentů a Radou centra. Výzkumná agenda je tvořena následujícími aplikačními segmenty:

Aplikační segment 1

Účinnost, spolehlivost, bezpečnost energetických celků

odborný garant: Ing. Daneš Burket, Ph.D.

logo_cvrez

Aplikační segment 2

Alternativní zdroje energie a odpady

odborný garant prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. 

logo_vsb

Aplikační segment 2

Alternativní zdroje energie a odpady

odborný garant prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. 

logo_vsb

Aplikační segment 3

Energetické sítě

odborný garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

logo_zcu