Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

33 / Komplexní přístup k energetickému využití odpadů a čištění spalin – III

řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr.h.c., Vysoké učení technické v Brně

logo_vut

partneři: Veolia Energie ČR, a.s.

aplikační segment 2 - Alternativní zdroje energie a odpady

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

32 / Vodík a akumulace energie

řešitel: Ing. Otakar Frýbort, Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: ČEZ, a. s.

aplikační segment 2 - Alternativní zdroje energie a odpady

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

31 / Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí III

řešitel: prof. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně

logo_vut

partneři: ČEZ, a. s., EGC – EnerGoConsult ČB, s.r.o., EG.D, a.s., MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

aplikační segment 3 - Energetické sítě

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

30 / Nové prvky a technologie distribučních sítí

řešitel: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

logo_zcu

partneři: VŠB - Technická univerzita Ostrava, ČEZ Distribuce, a.s., ELVAC, a. s., ZAT a.s.

aplikační segment 3 – Energetické sítě

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

29 / Zvyšování účinnosti a spolehlivosti energetických zařízení

řešitel: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

logo_zcu

partneři: ČEZ, a. s., ZAT a.s.

aplikační segment 1 - Účinnost, spolehlivost, bezpečnost energetických celků

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

28 / Materiály a diagnostika pro pokročilé energetické aplikace

řešitel: Ing. Jaroslav Brom, Centrum výzkumu Řež

logo_cvrez

partneři: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o., ČEZ, a. s.

aplikační segment 1 - Účinnost, spolehlivost, bezpečnost energetických celků

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

27 / Optimalizace provozních parametrů energetických celků a jejich klíčových komponent

řešitel: Ing. Miroslava Poskočilová, Doosan Škoda Power, s.r.o.

logo_doosan

partneři: Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., COMTES FHT, a.s., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

aplikační segment 1 – Účinnost, spolehlivost, bezpečnost energetických celků

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

26 / Administrativa NCE

Řešitel: Mgr. Sylva Krčmářová, VŠB - Technická univerzita Ostrava

logo_vsb

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021

25 / Zvýšení energetické účinnosti a zefektivnění záchytu polutantů u spalin a energo-plynů

řešitel: doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D., VŠB - Technická univerzita Ostrava

logo_vsb

partneři: České vysoké učení technické v Praze, ČEZ, a. s., Veolia Energie ČR, a.s., ATEKO, a.s., Vyncke, s.r.o., Elektrárna Chvaletice a.s., Elektrárna Počerady, a.s.

aplikační segment 2 – Alternativní zdroje energie a odpady

schválen Radou Centra dne 16. 11. 2021

schválen TA ČR dne 16. 12. 2021