Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V Národním centru pro energetiku spolupracuje celkem 26 institucí, mezi kterými jsou špičkové české univerzity, výzkumné organizace a firmy z energetického průmyslu s významným inovačním potenciálem.

Podniky a průmysloví partneři

zapojení v NCE jsou klíčovými aktéry v oblasti moderní energetiky, která je společným jmenovatelem odvozených multioborů, přičemž každý z partnerů je aktivní v prosazování moderních trendů v oblastech bezpečnosti a spolehlivosti výroby a distribuce energií, integrace obnovitelných zdrojů do sítí, pokročilých metod diagnostiky a monitoringu, úspor energie v průmyslu a nových typech paliv pro konvenční i nekonvenční zdroje energie.

 • ČEZ, a. s.
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • Doosan Škoda Power, s.r.o.
 • EGC – EnerGoConsult ČB, s.r.o.
 • Elektrárna Počerady, a.s.
 • Elektrárna Chvaletice a.s.
 • ELVAC, a. s.
 • ENERGON Dobříš, s.r.o.
 • EG.D, a.s.
 • MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.
 • SMOLO, a.s.
 • ŠKODA JS, a.s.
 • Veolia Energie ČR, a.s.
 • Vyncke, s.r.o.
 • ZAT a.s.

Výzkumné organizace 

a přední české univerzity zapojené v NCE sdílí svou infrastrukturu, laboratorní vybavení a know-how odborných vědecko-výzkumných týmů.

 • VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
 • České vysoké učení technické v Praze 
 • COMTES FHT, a.s.
 • Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 • Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o.
 • Západočeská univerzita v Plzni

ATEKO, a.s.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

www.ateko.cz

logo_ateko

Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

www.cvrez.cz

logo_barevné_vodorovné_CZ

COMTES FHT, a.s.

Průmyslová 995, 334 41 Dobřany

www.comtesfht.cz

logo_comtes

České vysoké učení technické v Praze

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6

www.cvut.cz

logo_cvut

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444, 140 53 Praha

www.cez.cz

logo_cez

ČEZ Distribuce, a.s.

Teplická 874/8, 40502 Děčín IV-Podmokly

www.cezdistribuce.cz

logo_cez-distribuce

Doosan Škoda Power, s.r.o.

Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

www.doosanskodapower.com/cz

logo_doosan

EGC – EnerGoConsult ČB, s.r.o.

Čechova 727, 370 01 České Budějovice

www.egc-cb.cz

logo_egc

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, 656 54 Brno

www.eon-distribuce.cz

logo_EGD

ELVAC, a. s.

Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava

www.elvac.eu

logo_elvac

Sev.en Energy AG

V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

www.7energy.com

elektrarna_chvaletice

Sev.en Energy AG

V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

www.7energy.com

elektrarna_pocerady

ENERGON Dobříš, s.r.o.

Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš

www.energon-dobris.cz

logo_energon

MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Česká 390, 664 31 Česká

www.e-mega.cz

logo_mega

Smolo, a.s.

Nám. Svobody 527, 739 61 739 61 Třinec-Lyžbice

www.smolo.cz

logo_smolo

ŠKODA JS, a.s.

Orlík 266/15, 323 00 Plzeň – Bolevec

www.skoda-js.cz

logo_skoda-js

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Rozvojová 135/1, 165 02 Praha

http://www.icpf.cas.cz/cs

logo_uchpcr

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8

www.it.cas.cz

logo_utavcr

Veolia Energie ČR, a.s.

28. října 3337/7, 702 00 Moravská Ostrava

www.vecr.cz

logo_veolia

VŠB – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

www.vsb.cz

logo_vsb

Vyncke, s.r.o.

Příborská 288, 739 42 Frýdek-Místek

www.vyncke.com

logo_vyncke

Vysoké učení technické v Brně

Antonínská 548/1, 601 90 Brno

www.vutbr.cz

logo_vut

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany

www.vzlu.cz

logo_vzlu

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o.

Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

www.vzuplzen.cz

logo_vzu

ZAT a.s.

K Podlesí 541, 261 01 Příbram VI-Březové Hory

www.zat.cz/cz

logo_zat

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní ul. 2732/8, 301 00 Plzeň

www.zcu.cz

logo_zcu

Organizační struktura NCE

nce_struktura