Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rada centra je hlavním rozhodovacím orgánem Národního centra pro energetiku II. Rada centra řídí centrum, určuje jeho strategické a koncepční směřování, činí zásadní rozhodnutí týkající se fungování centra a dohlíží na plnění strategické výzkumné agendy a spolupráci s aplikační sférou. Mezi 15 členy Rady centra jsou zastoupeny přední univerzity a výzkumné organizace, průmysloví partneři a aplikační garanti, nadpoloviční většinu členů Rady centra tvoří zástupci veřejného či bankovního sektoru mimo instituce zapojené v NCE II a zahraniční experti.

Předsedou Rady centra je Stanislav Mišák, ředitel Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO, jejím místopředsedou je Zdeněk Peroutka ze Západočeské univerzity v Plzni.

Interní členové Rady centra

zástupci institucí zapojených v Centru

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D

předseda rady centra
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

místopředseda rady centra
Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Daneš Burket, Ph.D.

Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Ing. Arnošt Gross

Veolia Energie ČR, a.s.

Ing. Radek Hartman, MBA

ČEPS, a.s.

doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Mgr. Aleš Laciok, MBA, FEng.

ČEZ, a.s.

Externí členové Rady centra

zástupci mimo instituce zapojené v Centru

prof. dr.ir. Pavol Bauer

Delft University of Technology

doc. Dr. Vladislav Kolarik

Fraunhofer Institute for Chemical Technology

Ing. Martina Krčová, MBA

Energetický regulační úřad

Ing. Eduard Muřický

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Gabriela Nekolová

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Ing. Matúš Púll

Česká spořitelna, a.s.

Ing. Jakub Unucka, MBA

Moravskoslezský kraj

Ing. Richard Vidlička, MBA

Český svaz zaměstnavatelů v energetice