Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rada Národního centra pro energetiku (Rada centra) je hlavním rozhodovacím orgánem Národního centra pro energetiku. Rada centra řídí centrum, určuje jeho strategické a koncepční směřování, činí zásadní rozhodnutí týkající se fungování centra a dohlíží na plnění strategické výzkumné agendy a spolupráci s aplikační sférou. Mezi 13 členy Rady centra jsou zastoupeny zúčastněné univerzity a výzkumné organizace, průmysloví partneři a aplikační garanti, nadpoloviční většinu členů Rady centra tvoří zástupci veřejného sektoru mimo instituce zapojené v Národním centru pro energetiku.

Interní členové Rady centra

zástupci institucí zapojených v Centru

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D

předseda rady centra
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

místopředseda rady centra
Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Daneš Burket, Ph.D.

Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Ing. Vladislav Kožusznik

Veolia Energie ČR, a.s.

Ing. Aleš Laciok, MBA

ČEZ, a.s.

Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Externí členové Rady centra

zástupci mimo instituce zapojené v Centru

prof. dr.ir. Pavol Bauer

Technische Universiteit Delft

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Ing. Václav Hrabák

Hospodářská komora ČR

Ing. Tomáš Hüner

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Satu Helynen

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd

Ing. Martina Krčová, MBA

Energetický regulační úřad

Ing. Michal Rásocha

Moravskoslezský kraj