Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekt "Inovativní řešení pro udržitelnou energetiku" v rámci NCE II Prezentován na INFORM EU 2023 v Ostravě

Projekt "Inovativní řešení pro udržitelnou energetiku" v rámci NCE II Prezentován na INFORM EU 2023 v Ostravě
Účastníci prestižního setkání INFORM EU 2023, konaného v Ostravě od 14. do 16. listopadu, měli příležitost nahlédnout do nového polygonu CEETe, kde prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) a hlavní řešitel projektu Národní centrum pro energetiku II (NCE II), prezentoval jeden z klíčových dílčích projektů.

Tento dílčí projekt NCE II, pojmenovaný "Inovativní řešení pro udržitelnou energetiku" byl finančně podpořen díky programu Národního plánu obnovy (NPO). Profesor Mišák vysvětlil, že projekt se zaměřuje na implementaci nových technologií v rámci tzv. Green Deal s respektováním principu DNSH („Do No Significant Harm = významně nepoškozovat“), aby podpořil trvale udržitelný energetický sektor.

Při prezentaci se účastníci seznámili s jednotlivými cíli projektu včetně informací o výstupech projektu, které se soustředí na inovace v oblasti dekarbonizace a zelené tranzice. Tyto oblasti hrají klíčovou roli v budování energetické infrastruktury šetrné k životnímu prostředí.

Po prezentaci měli účastníci možnost nahlédnout do laboratoří na nově otevřeném polygonu CEETe, prezentující principy cirkulární ekonomiky, který je ukázkou úspěšné a účinné spolupráce mezi akademickou sférou a partnery z průmyslu, a to zejména vodíkové laboratoře a laboratoře termochemické konverze, a získat tak lepší pochopení praktických aplikací těchto inovací.

Projekt z Národního plánu obnovy představuje důležitý krok směrem k diverzifikaci energetických zdrojů a podpoře udržitelného rozvoje. Profesor Mišák zdůraznil, že tato inovativní řešení mají potenciál výrazně snížit emise skleníkových plynů a posílit energetickou soběstačnost České republiky.

INFORM EU 2023 tak poskytlo platformu pro podporu diskuse a sdílení významných projektů v oblasti energetiky, které mají potenciál měnit paradigma energetického sektoru v České republice.

Vloženo: 16. 11. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
Zpět