Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V říjnu 2021 proběhla v kampusu VŠB-TUO monitorovací návštěva a schůzka partnerů Národního centra pro energetiku (NCE), projektu řízeného Centrem ENET, VŠB-TUO od roku 2019 v úzké spolupráci s dalšími špičkovými českými univerzitami, výzkumnými organizacemi a firmami z energetického průmyslu.

Během úterního jednání 5. 10. 2021 byly hlavním partnerům projektu zástupci TA ČR představeny základní předběžné informace k vyhlášení 2.výzvy programu NCK. Pověřená konzultantka Národního centra pro energetiku paní Ing. Rut Bízkovou na jednání vyjádřila svou podporu pro pokračování projektu NCE v následujících letech pod hlavní řešitelskou hlavičkou VŠB-TUO s tím, že se jedná o zcela výjimečné uskupení výzkumných organizací a průmyslových partnerů s významným inovačním potenciálem, které má ambici stát se hlavní základnou odborného “know-how” pro státní správu v otázkách přeměny energetiky a nové energetické politiky. Hlavní řešitel projektu a ředitel Centra energetických a environmentálních technologií prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. následně spolu s ostatním zástupci výzkumných organizací a průmyslových partnerů formou společné diskuze definoval základní výzkumná témata a směry, kterými by se pokračování Národního centra mělo ubírat.

Ve středu 6. 10. 2021 proběhla za účasti zpravodaje projektu Ing. Milana Mušáka, MBA  kontrola věcné části projektu a zástupci poskytovatele byli informováni o průběhu řešení jednotlivých dílčích projektů se zaměřením na rok 2021, o plánech na následující dobu řešení a o naplňování cílů vytyčených pro období projektu 2021 – 2022. V rámci návštěvy byly řešitelem dílčího projektu Ing. Janem Fulnečkem a zástupcem průmyslového partnera firmy Vyncke Ing. Petrem Salvetem prezentovány ukázky nejvýznamnějších výsledků projektu aplikovaných v praxi. Tyto výsledky budou dále prezentovány v propagačním videospotu, jehož natáčení probíhalo současně s monitorovací návštěvou jak v prostorách CEET, VŠB-TUO, tak přímo v prostorách partnera firmy Vyncke.

< Zpět