Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Підтримаємо українських академіків, науковців та студентів 

Vnímáme obtížnou situaci ukrajinských občanů a ve snaze jim pomoci se připojujeme k výzvě Technologické agentury TA ČR o pomoc ukrajinským kolegům z oblasti vědy a výzkumu.  

Aktuálně je v rámci realizovaného projektu Národní centrum pro energetiku možné rozšířit řešitelské týmy o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny. O tomto kroku stačí informovat TA ČR prostřednictvím roční zprávy o realizaci projektu. 

Navíc mohou příjemci účelové podpory podat žádost o navýšení rozpočtu na náklady související se začleněním ukrajinských kolegů a kolegyň, případně studentek a studentů do řešitelských týmů.  

Konkrétní specifikace podmínek a další informace jsou zveřejněny na webových stránkách TA ČR

Rovněž se připojujeme k výzvě na zapojení ukrajinských kolegů a kolegyň do řešitelských týmů v nově připravovaném projektu Národní centrum pro energetiku II. Další možnostmi podpory ukrajinské výzkumné obce doporučujeme sledovat prostřednictvím webových stránkách TA ČR.  

#ScienceForUkraine