Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technologická agentura České republiky na svém 473. zasedání předsednictva TA ČR dne 4. 12. 2020 schválila žádost o prodloužení doby řešení projektu NCE v rámci 1. VS do 31. 12. 2022 s využitím finančních prostředků do výše 50% původně poskytnuté podpory. Realizace projektu Národní centrum pro energetiku v letech 2019 – 2020 prokázala, že se jedná o zcela výjimečné uskupení 24 zapojených institucí z řad výzkumných organizací a zástupců aplikační sféry s významným inovačním potenciálem, které jsou schopny plnit své závazky, a to jak v oblasti získávání aplikovaných výstupů, tak i v oblasti komercializačních aktivit. V průběhu dvouleté realizace projektu NCE bylo v rámci 12 dílčích projektů dosaženo 162 podporovaných výsledků, mezi nimiž nechyběly dva patenty a 14 užitných vzorů. Na dosažené aplikované výsledky a služby bude možné navázat v prodloužené době řešení projektu NCE v letech 2021-2022 zvýšením jejich technologické úrovně pro oblast TRL 6 až TRL9 s cílem jejich budoucího širšího využití v průmyslové praxi. Výzkumná agenda NCE zahrne v rámci svého pokračování řadu témat, která pocházejí z mnoha různých oborů - oblasti energetiky jaderné i nejaderné, ekonomiky energetiky, environmentálního inženýrství, ale také z energetického strojírenství, odpadového hospodářství, elektrotechniky, informatiky, materiálového inženýrství, technické kybernetiky, automatizační a regulační techniky, dopravy, elektromobility, systémů akumulace tepla a elektřiny a nejnověji uplatnění nanomateriálů a nanotechnologií.

< Zpět