Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na základě schválených Pravidel pro výběr, realizaci a kontrolu dílčích projektů v rámci projektu Národní centrum pro energetiku prosíme řešitele dílčích projektů o vypracování stručné zprávy o realizaci dílčího projektu zachycující stav jeho řešení k 30. 6. 2020. Průběžná zpráva bude obsahovat informace o stavu dílčího projektu, plnění cílů, prováděných činnostech, dosažených výsledcích a čerpání rozpočtu.

Průběžnou zprávu prosím zašlete emailem projektovému koordinátorovi Centra – nikolas.mucha@vsb.cz nejpozději do 29. 7. 2020, který ji po kontrole z hlediska kompletnosti a formální správnosti emailem předá Odbornému garantovi k posouzení. Odborný garant nejpozději do 31. 8. 2020 vypracuje na jejím základě odborné posouzení stavu realizace dílčího projektu, které bude následně manažerem Centra předloženo Radě Centra. Rada Centra následně rozhodne o jejím schválení/neschválení a dalším pokračování/ukončení dílčího projektu.

Formuláře k průběžnému hodnocení DP

< Zpět