Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

NÁRODNÍ CENTRUM PRO ENERGETIKU / NCE

Naším posláním je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými
organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky.

Kdo jsme

Národní centrum pro energetiku je uskupení předních výzkumných organizací, univerzit a inovačních lídrů v oboru moderní energetiky. Naše dlouhodobá spolupráce je založena na propojení akademického výzkumu s aplikačním a inovačním potenciálem výrobních a technologických firem.

Jak spolupracujeme

Prostřednictvím společně řešených vědecko-výzkumných projektů sdílíme unikátní infrastrukturu, laboratorní vybavení a know-how odborných týmů výzkumných organizací s aplikační sférou. Úzké propojení výzkumné a aplikační sféry umožňuje efektivně mapovat klíčové potřeby energetického průmyslu, reagovat na aktuální potřeby energetického mixu v kontextu České republiky a urychlit implementaci nových řešení do reálného provozu.

Čemu se věnujeme

Prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje nových metod, materiálů a technologií se zaměřujeme na zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí, účinné nasazení a provoz decentralizovaných zdrojů energie či využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR.

O co usilujeme

Naším cílem je vytvoření komplexní strategie pro moderní, nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku v souladu se strategickými dokumenty na národní a mezinárodní úrovni, zejména The European Green Deal a Fit for 55 pro naplnění závazků ČR na snížení emisí skleníkových plynů a zajištění uhlíkové neutrality do roku 2050.


nce_II_logotyp_horizontalni_cz.svg

Národní centrum pro energetiku II

Na úspěšnou realizaci projektu NCE navazujeme přihláškou Národního centra pro energetiku II v rámci druhé veřejné soutěže vyhlášené TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence, která má za cíl zvýšit efektivitu a kvalitu výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, posílit konkurenceschopnost podniků a excelenci a aplikační relevanci výzkumných organizací.

Aktuality

Monitorovací návštěva

IMG_0806

V říjnu 2021 proběhla v kampusu VŠB-TUO monitorovací návštěva a schůzka partnerů Národního centra pro energetiku (NCE), projektu řízeného Centrem ENET, VŠB-TUO od roku 2019 v úzké spolupráci s dalšími špičkovými českými univerzitami, výzkumnými organizacemi a firmami z energetického průmyslu.

Konference Low Carbon Technologies

aktuality_low_carbon

Přijměte pozvání kolegů z VŠB-TUO na konferenci Low Carbon Technologies organizovanou v termínu 28.-30.6.2021 v rámci projektu Visegrad Fund, které se může účastnit i široká veřejnost online.

Pozvánka na seminář

aktuality_turbiny

CVŘ připravuje sérii seminářů Národního centra pro energetiku s názvem Moderní diagnostické metody v energetických aplikacích – I. Turbíny.

nce loga partneru 2

video_pict4

nce_pict_01

Název projektu: Národní centrum pro energetiku  /  Číslo projektu: TN01000007

Projekt Národního centra pro energetiku je spolufinancován Technologickou agenturou ČR v rámci Programu NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1.


LOGOLINK_NCK_R